De zes leugens in de media over Hamas

De Israëlische regering doodde afgelopen mei meer dan 60 Palestijnen en verwondde 12.000 Palestijnen die aan de grens met Gaza aan het demonstreren waren. Volgens Amnesty International suggereren "Ooggetuigenverklaringen, video- en fotografisch bewijsmateriaal dat velen opzettelijk werden gedood of gewond, terwijl ze geen directe bedreiging vormden voor de Israëlische soldaten."

Israël en de VS proberen de realiteit van dit bloedbad en de oorlogsmisdaden tegen een ongewapende bevolking te verbergen door de focus en de verantwoordelijkheid te verschuiven naar Hamas, de Palestijnse organisatie die de regering in Gaza vertegenwoordigd. De Amerikaanse media zijn werken graag mee aan deze zogenaamde vergeldingsactie van Hamas, vaak herhaald als feit. 

Flag-Of-Palestine-Arab-Man-Waving-1081797jpg

De media communiceren regelmatig de volgende leugens over Hamas:

1. Hamas is verantwoordelijk voor de dood van meer dan 60 Palestijnen door hen aan te moedigen om aan de grens van Gaza tegen Israël te demonstreren.

De Palestijnen werden niet door Hamas gedood, maar door Israëlische soldaten, onder het bevel van Israëlische generaals. De media beschuldigen Hamas van alles wat er in Gaza gebeurt omdat het de Palestijnse regering in Gaza vertegenwoordigd. Op dezelfde manier wordt Assad in de pers beschuldigd van elke dode in Syrië, ook al hebben de VS de zogenaamde vrije oppositie bewapend en opgeleid. Ook de Maduro-regering van Venezuela wordt door CNN en Fox beschuldigd van de economische tegenspoed, hoewel Washington dat land economisch heeft gesanctioneerd en de rechtse oppositie financiert.

2. Hamas is een terroristische organisatie die het 'bestaansrecht van Israël' niet erkent.

Het land dat zijn "bestaansrecht" niet mag uitoefenen, is Palestina. Sinds de Oslo-akkoorden zijn er negentien jaar lang gesprekken tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit geweest om een Palestijnse staat op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza te vestigen. Gedurende deze periode heeft de Israëlische regering 100.000 kolonisten naar de Westelijke Jordaanoever verhuisd en heeft zij gestaag enorme stukken land ingenomen, zodat op een landkaart de delen die onder Palestijnse controle staan lijken op die van de gaten in een Zwitserse kaas. Israëlische troepen zijn overal in Palestijns gebied actief, waarbij ze Palestijnen doden, arresteren en gevangen houden. Israël heeft tweemaal een grote oorlog tegen Gaza gevoerd en zet het gebied onder druk met een belegering.

Palestijnen hebben Israël regelmatig opgeroepen tot het erkennen van een democratisch seculier Palestina met het recht op terugkeer voor vluchtelingen en gelijke rechten voor iedereen. Israël heeft niet alleen dit idee verworpen, maar zichzelf tot een exclusief Joodse staat verklaard, ook al is 20 procent van de Israëlische burgers Palestijns. Israël verhindert dat Palestijnse vluchtelingen terugkeren naar hun land en huizen, omdat ze niet Joods zijn. De Israëlische apartheid is volgens het internationaal recht tot een oorlogsmisdaad uitgeroepen en door Zuid-Afrikaanse activisten slechter dan de toenmalige Zuid-Afrikaanse apartheid omschreven. In werkelijkheid zal Israël niet erkennen dat de Palestijnse bevolking een "bestaansrecht" heeft.

1280px-Israel_-_stop_the_Bombing_of_Gaza_-_Takverjpg

3. Hamas organiseerde de demonstraties en is verantwoordelijk voor het provoceren van Israël.

Het protest was een massale uiting die de 70ste verjaardag markeerde van de gedwongen verdrijving van Palestijnen uit het land en de vervanging van Palestina door Israël. Het doel van het protest was om het beleg van Gaza te beëindigen en het recht van de mensen uit te oefenen om terug te keren naar landen net over de grens van Gaza, die hun familie bezat vóór de uitzetting 70 jaar geleden.  Het protest werd onderschreven door elke politieke groep in Gaza en door civiele, juridische en sociale organisaties. Tienduizenden mensen kwamen naar het kampement en protesteerden, van heel oud tot zeer jong.

4. Gewapende Hamas-terroristen bleven zich lafhartig tussen de mensen mengen.

Deelnemers plaatsten veel foto's en video's van de evenementen op sociale media. Sommige Palestijnen gebruikten katapulten om stenen te schieten in de richting van de Israëlische scherpschutters. Deze stonden opgesteld tientallen of zelfs honderden meters verderop opgesteld achter twee hekken. Slechts aan Israëlische zijde had men de wapens. Niemand heeft zich verstopt onder de mensen. Dit was het Palestijnse volk.

5. Israël verdedigde legitiem zijn grenzen.

Israël is de enige staat in de wereld die nooit heeft aangegeven waar zijn grenzen liggen. Dit komt omdat het land plannen heeft om het grondgebied permanent uit te breiden naar Arabische landen. Het heeft ooit het hele historische Palestina bezet en/of geannexeerd, evenals het grondgebied van al zijn buurlanden: Syrië (de Golanhoogte is geannexeerd), Libanon, Jordanië en Egypte.Grenzen lijken alleen voor de Palestijnse en andere Arabische volkeren te gelden. Op vrijwel dezelfde manier penetreren Amerikaanse bedrijven en militairen in het gebied en schenden ze de grenzen naar believen.

6. Hamas gebruikt de demonstraties om af te wijken van zijn eigen incompetentie en falen om een de bevolking een fatsoenlijk leven te bieden in Gaza.

Je hoeft het niet eens te zijn met alles wat Hamas doet om te weten dat Israël verantwoordelijk is voor de verschrikkelijke levensomstandigheden in Gaza. Israël en niet Hamas heeft die strook land gedurende elf jaar belegerd. Israël en niet Hamas, bombardeerde Gaza in 2011 en opnieuw in 2014 en doodde duizenden burgers, waaronder veel kinderen, en vernietigde opzettelijk veel huizen en de civiele infrastructuur. Het is Israël dat Gaza heeft teruggebracht tot slechts vier uur elektriciteit per dag, en onthoudt het van essentiële voedselproducten en zelfs van schoon drinkwater.