Troepenopbouw NATO in Polen

De Amerikaanse regering voert de offensieve NATO politiek in Oost-Europa op.
Vorige week arriveerde het eerste transport van ruim 800 voertuigen in de haven van Antwerpen. Van daaruit gaat het verder naar het grensgebied tussen Polen en Rusland. De komende week zal de Amerikaanse regering nog eens 2500 voertuigen en 3000 militairen naar Polen sturen.

De troepenzending is het gevolg van het NATO beleid van president Trump. De president noemde tijdens zijn bezoek aan Polen het land een voorbeeld voor de andere NATO landen omdat Polen wel voldoet aan de militaire (financiële) verplichtingen van de NATO.

De marionettenpolitici in Washington gaan ondertussen onverminderd door met het insluiten van Rusland. Door deze volgzame politiek sturen zij rechtstreeks aan op een militaire confrontatie met Rusland en uiteindelijk de Derde Wereldoorlog.

NATOpng

Met name de houding van president Porosjenko van de Oekraïne is verontrustend. In een overleg met NATO secretaris-generaal Jens Stoltenberg blijft hij keer op keer aandringen op een spoedig lidmaatschap van Oekraïne van de NATO.

De offensieve NATO politiek is sinds de ontbinding van de Sovjet-Unie onverminderd voortgezet. Het zou voor de hand hebben gelegen dat na het opheffen van het Warschau Pact ook de NATO zou zijn opgeheven. Het offensieve spel tegen Rusland is echter in hevige mate voortgezet. Inmiddels is een groot deel van Rusland door de NATO ingesloten. De economische belangen van grote ondernemingen, zoals Lockheed Martin en BAE hebben er alle belang bij dat de militaire druk op Rusland wordt opgevoerd.

De NATO politiek beperkt zich niet alleen tot Rusland. Ook andere landen worden direct of indirect aangevallen of bedreigd door de VS, vaak in combinatie met een of meer NATO bondgenoten. De toegenomen defensie-uitgaven komen rechtstreeks terecht bij de “mass-killing industries” , waarvan de meeste zijn gevestigd in de VS. Veel Amerikaanse miljardairs hebben flink geïnvesteerd in deze bedrijven.

De zogenaamde economische groei in het Westen is voor het grootste deel te danken aan de aanschaf van gevechtsvliegtuigen en ander militair materieel. Deze voorgespiegelde economische groei heeft een enorme keerzijde, namelijk het platbombarderen en vermoorden van talloze mensen.