BUITENLAND archief

De coalitie van militaire agressie tegen Iran

De terugtrekking van de Verenigde Staten uit de atoomdeal met Iran is een gevaarlijke stap in de richting van escalatie van de Amerikaanse vijandigheid jegens Iran en het oorlogszuchtige beleid in het Midden-Oosten.

Om zijn beleid kracht bij te zetten zei Trump "We zullen niet toestaan dat Amerikaanse steden met vernietiging worden bedreigd." Daarmee schenden de Verenigde Staten het Non-proliferatieverdrag van de Verenigde Naties die ook door de VS is ondertekend. Inmiddels zijn de Verenigde Staten begonnen aan een nucleair moderniseringsprogramma, met een geschatte kostprijs van 1,2 biljoen dollar.

Trump probeert Iran af te schilderen als een atoommacht, terwijl het land geen kernwapens heeft. Het grootste gevaar voor de mensheid is Washington onder leiding van een groep corrupte elementen, aangevoerd door Trump - een racistische, seksistische en onverdraagzame miljardair die zijn diepste wortels vindt in steun onder conservatief blanke Amerikanen.

De regeringen van de Verenigde Staten, Israël en Saoedi-Arabië werken samen in een coalitie die de weg vrijmaakt voor militaire agressie tegen Iran.

air2jpg

Verschillende Amerikaanse regeringen zeggen voor de internationale gemeenschap te spreken als zij zich richten op een regimewisseling in een onafhankelijk land. Daarmee wordt de schijn gewekt dat het beoogde land wordt geïsoleerd en veroordeeld door de wereld.

Het besluit van president Trump om zich terug te trekken uit de Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) stuit echter op verzet van verschillende landen. De eenzijdige opzegging van de overeenkomst door de VS is een breuk met het beleid uit het recente verleden om zo veel mogelijk internationale steun te vergaren voor het Amerikaanse buitenland beleid. Het huidige beleid beperkt zich tot een eenzijdige steun van Israël en de reactionaire Golfstaten. Zelfs Europese imperialistische machten hebben zich krachtig verzet tegen het recente beleid van Trump.

Sinds de Iraanse revolutie van 1979 hebben de Verenigde Staten niets anders willen bereiken dan de terugkeer van Iran naar zijn neokoloniale status. Trump belooft het Iraanse volk te helpen terug te keren naar "een Iran dat bloeide in vrede met zijn buren en de bewondering van de wereld kreeg." Het Iran waar Trump over spreekt, diende de Iraanse bodemschatten aan grote oliemaatschappijen. Verschillende facties van de heersende klasse in de VS kunnen meningsverschillen hebben over tactieken, maar ze willen allemaal dat Iran terugkeert naar de periode voor 1979 - een land dat toen feitelijk door Washington werd gerund via zijn stroman, de sjah.