Demonstratie tegen klimaatverandering

Groei van de luchtvaart moet stoppen

Op verschillende plaatsen in het land, waaronder het Museumplein in Amsterdam, is zaterdag 23 juni gedemonstreerd tegen de niet aflatende groei van de luchtvaart.

De onlangs opgerichte Landelijke Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL), ondersteund door onder andere Natuur en Milieu Noord-Holland en Greenpeace, vindt dat de groei van de luchtvaart moet stoppen.

Protest_tegen_luchtvaartjpg
foto: Rob Oostwegel

Als de luchtvaart door mag groeien zoals zij nu doet, stoot de reissector in zijn eentje rond 2070 meer CO2 uit dan de rest van de wereld. En dan verbruikt de sector ook in zijn eentje alle 'CO2-ruimte' voor de hele wereld. Ondanks deze sombere voorspellingen gaat de groei van de luchtvaart gewoon door en gaan mensen massaal met het vliegtuig op reis.

Volgens Paul Peeters, die promoveerde op een studie naar de CO2-uitstoot van de reisindustrie, is de groei van de sector met de gebruikelijke middelen niet te beteugelen. Volgens Peeters moet de wereld afspraken maken over de hoeveelheid vluchten die nog worden toegestaan, en moet bijvoorbeeld het aantal vliegvelden worden beperkt en de omvang van de luchtvloten worden teruggebracht.

De Landelijke Bewonersberaad Luchtvaart is van mening dat "Luchthavens groeien als rupsjes-nooit-genoeg" en vindt dat er geïnvesteerd moet worden in treinverbindingen als alternatief voor korte vluchten.

Alle initiatieven die tegen een verdere vernietiging van ons (leef) milieu zijn een goede zaak. Een voortgaande bewustwording over de impact van onze individuele acties is ook een onderdeel van het opbouwen van politiek bewustzijn dat moet leiden tot respect voor de planeet en een permanente beweging voor een ecologisch duurzaam economisch systeem.
Maar in termen van het daadwerkelijk redden van het milieu tegen de massale CO2-uitstoot is het een druppel op de gloeiende plaat. Echte verandering kan alleen bereikt worden door het beheersen en veranderen van de productie. Zo kunnen de hybride auto’s de uitstoot van schadelijke stoffen "verlagen" en het gebruik van vervuilende fossiele brandstoffen drastisch verminderen. Maar als deze auto's te duur zijn om op grote schaal te worden aangeschaft, wordt de technologische doorbraak niet optimaal benut. Bovendien kunnen de grote autofabrikanten de markt blijven overspoelen met auto’s die benzine slurpen. Zij maken gebruik van hun enorme economische macht om zelfs bescheiden pogingen tot hervorming te frustreren.
Gratis openbaar vervoer zal de afhankelijkheid van persoonlijke voertuigen drastisch verminderen. Tot op heden worden alle initiatieven in de richting van een optimaal en gratis systeem van openbaar vervoer niet serieus genomen of niet voortgezet. Het bedreigd de enorme private winsten van de auto- en oliebedrijven. Doorgaan op de huidige (kapitalistische) weg van overproductie en vervuilende producten zal onze planeet onherstelbaar verstoren.