Volk beslist in referendum

Cuba werkt aan nieuwe grondwet

In Havana heeft op 2 juni een buitengewone zitting van de IX-wetgevende macht van de Nationale Assemblee plaatsgevonden.
Tijdens deze zitting vond de presentatie plaats van de Commissie die een nieuwe ontwerpgrondwet van de Republiek Cuba gaat opstellen. 

cubajpg

President Miguel Diaz-Canel verklaarde dat de nieuwe grondwet rekening zal houden met de principes van het politieke systeem in Cuba.
De onomkeerbaarheid van het socialistische systeem dat het Cubaanse volk soeverein heeft aangenomen is de onwrikbare pijler onder het Cubaanse staatsmodel. Volgens Diaz-Canel is het vandaag meer dan ooit nodig om de nationale eenheid en de rol van de Communistische Partij van Cuba, als een georganiseerde voorhoede en superieure leidende macht van de samenleving en de staat, te bekrachtigen. Tijdens de bijeenkomst was ook Raúl Castro Ruz in de hoedanigheid van eerste secretaris van de Communistische Partij van Cuba aanwezig. Castro verklaarde dat "De huidige grondwet, is 40 jaar geleden goedgekeurd in het volksreferendum, en gedeeltelijk is hervormd in 1992 en in 2002. Dat was toen nodig in verband met de historische omstandigheden en economische en sociale omstandigheden die zijn veranderd met het verstrijken van de tijd en de uitvoering van de richtlijnen voor het economische en sociale beleid van de partij en de revolutie ".

De nieuwe grondwet zal een limiet gaan bevatten op het aantal termijnen voor politieke leiders. Ook zullen enkele economische hervormingen worden opgenomen en zal ook de invoering van het homo huwelijk in de nieuwe grondwet worden ondergebracht.

Het parlement ( Nationale Assemblee) zal de conceptversie van de grondwet bespreken. Daarna wordt het in een referendum voorgelegd aan de Cubaanse bevolking.