BUITENLAND archief

Klimaatverandering

Neoliberale EU probeert klimaatdoelen te halen

Onderhandelaars van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad hebben donderdag 14 juni een akkoord bereikt over het gebruik van hernieuwbare energie in Europa.

De afspraak maakt onderdeel uit van het pakket ‘Schone energie voor alle Europeanen’. Het pakket bevat acht wetsvoorstellen die het aandeel zon, wind of biomassa op de totale energiebehoefte moet vergroten naar 32 procent.

07003236-5751-40fb-b34c-a8b64d5346b1jpg

Het akkoord staat vol met neoliberale 'oplossingen' tegen de verandering van het klimaat. De Spaanse eurocommissaris voor Klimaat Miguel Arias Cañete (Partido Popular): "Deze nieuwe ambitie zal ons helpen onze doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen en zal zich vertalen in meer banen, lagere energierekeningen voor consumenten en minder invoer van energie. Ik ben in het bijzonder verheugd over de nieuwe Europese doelstelling van 32 procent. Het bindende karakter van het doel zal de beleggers ook extra zekerheid bieden.”

images 1jpg

Het grote probleem voor het klimaat is dat we in een kapitalistische maatschappij leven, waar het streven naar ongeremde economische groei en winst alle andere problemen op de achtergrond plaatst, ten koste van de overgrote meerderheid van de bevolking. Kapitalistische regeringen hebben laten zien dat ze niet bereid en niet in staat zijn om de oorzaken en gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering aan te pakken.
De recente akkoorden van Parijs hebben aangetoond dat kapitalisten alleen bereid zijn om tandeloze voorschriften in te voeren waardoor vervuilers door kunnen gaan met het vernietigen van de planeet.

Een goed voorbeeld van het ontwikkelen van een ecologisch duurzame samenleving, geeft het socialistische Cuba. Onlangs werd Cuba door de World Wildlife Foundation uitgeroepen tot het land met de beste ecologische voetafdrukindex in de wereld. De index meet het niveau van menselijke ontwikkeling in relatie tot de ecologische voetafdruk van verschillende landen. De ecologische voetafdruk (ook mondiale voetafdruk of kortweg voetafdruk) voor een bepaald jaar is een getal dat weergeeft hoeveel biologisch productieve grond- en wateroppervlakte een bepaalde bevolkingsgroep in dat jaar gebruikt om zijn consumptieniveau te kunnen handhaven en zijn afvalproductie te kunnen verwerken. Het gaat om een hypothetisch getal, gemeten in mondiale hectares.

Cuba heeft een uitstekende sociale en economische ontwikkeling, vergezeld van een kleine ecologische voetafdruk per hoofd van de bevolking.
Dit staat in contrast met de kapitalistische landen van Noord-Amerika en Europa, van wie de ecologische voetafdrukken objectief onhoudbaar zijn. Cuba kan de kleine ecologische voetafdruk om een aantal redenen realiseren. Allereerst uit noodzaak: Cuba gaat al decennia lang gebukt onder een immorele blokkade van de regering van de Verenigde Staten. Het gevolg is dat de socialistische regering het meeste doet voor haar inwoners met een minimum aan middelen. Cuba voert dit beleid ook omdat het prioriteit geeft aan de behoeften van mens en milieu boven winst. Dit in schril contrast met de VS en de EU. Er is een bijna onbeperkte aantal problemen die moeten worden aangepakt en opgelost, waaronder klimaatverandering. Het kapitalisme zal de meeste van deze problemen niet eens agenderen, laat staan dat het begint met het oplossen ervan.

Wat nodig is is het belang van mensen en het milieu boven de winst te plaatsen en niet andersom. 


De verdraaide werkelijkheid:
Kernmacht Israel wijst niet-kernmacht Iran aan als gevaar

In een niet ongebruikelijke uiting van totale hypocrisie, betoogde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu op 30 april tijdens een televisieoptreden dat Iran een "gevaar" is en de nucleaire overeenkomst schendt die formeel bekend staat als het gezamenlijke alomvattende actieplan.

Iran heeft geen kernwapens
Onmiddellijk na de theatervoorstelling van Netanyahu bracht de Internationale Organisatie voor Atoomenergie een verklaring uit waarin stond "dat het Agentschap geen geloofwaardige aanwijzingen heeft van activiteiten in Iran die relevant zijn voor de ontwikkeling van een nucleair explosief na 2009."

Vanwege de JCPOA is Iran een zeer geïnspecteerd land. Het IAEA is in Iran aanwezig op 18 nucleaire locaties en op negen andere locaties. Van 2013 tot 2017 verhoogden ze de inspectieactiviteiten met 152 procent.

Israël is het echte nucleaire gevaar

ajpg
Volgens een schatting uit 2017 bezit Israël 80 kernkoppen. Het land heeft het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens nooit ondertekend en heeft aangegeven dit ook niet van plan te zijn

Niet alleen is Israël bewapend met nucleaire wapens en een leger dat hoofdzakelijk wordt gefinancierd met Amerikaanse belastinggeld, het heeft zijn buren in het Midden-Oosten ook consequent aangevallen. Israël handhaaft de blokkade en de voortdurende agressie tegen de Palestijnen. Het heeft Irak, Jordanië Libanon en Syrië en Egypte zonder aanleiding gebombardeerd of binnengevallen. Het bedreigt Iran permanent.

Alsof een nucleaire dreiging niet voldoende is, is de staat Israël zelf een apartheidsstaat, speciaal gereserveerd voor het joodse volk. Het bestaan ervan is gebaseerd op de voortdurende genocide van het Palestijnse volk.

En dan zijn er nog de Verenigde Staten, die 6.550 kernkoppen bezitten en het vermogen hebben om deze snel over de hele wereld in te zetten. Het is het enige land dat ooit kernwapens heeft gebruikt (Hiroshima en Nagasaki). Het heeft in Irak en Syrië regelmatig gebruik gemaakt van wapens met verarmd uranium en heeft Saoedi-Arabië dergelijke wapens ter beschikking gesteld om in Jemen te gebruiken.

De VS en Israël vormen een nucleaire gevaar en zij zijn degenen die zouden moeten ontwapenen.

Maar er is een bredere politieke context voor de toespraak van Netanyahu.

De regering van de Verenigde Staten heeft Iran al decennia lang getarget, waarbij ze een zaak tegen het nucleaire programma van Iran opstelde en tegelijkertijd haar eigen programma uitbreidde. Ze maken zich geen zorgen over nucleaire proliferatie, maar hebben in plaats daarvan belang bij de uitbreiding van hun eigen politieke dominantie van de regio.

Het afzetten in 1978 door de Iraanse bevolking van de door de VS gesteunde sjah en de opbouw van een onafhankelijke natiestaat was een directe belediging voor de imperialistische overheersing.

Israël dankt zijn bestaan door de steun van imperialisten, waaronder de regering van de Verenigde Staten. In ruil daarvoor dient het als waakhond tegen de rebellie van zijn buren in het Midden-Oosten.

Amerikaanse en Israëlische oorlogshitsers en hun aanhangers in de kapitalistische media proberen de realiteit voortdurend te verdraaien. Hun verhaal klinkt heel hypocriet wanneer we kijken naar het werkelijke aantal kernkoppen en wie de echte reputatie van agressie heeft.

In werkelijkheid is Iran een onderdrukte natie die een onafhankelijke staat opbouwt. Natuurlijk is het land niet vrij van zijn eigen problemen en tegenstrijdigheden, maar is het wel altijd geconfronteerd met de militaire en politieke agressie van de grootste militaire macht in de wereld en zijn waakhond in het Midden-Oosten.

Nicolás Maduro opnieuw president Venezuela

Het Venezulaanse volk heeft zondag in ruime meerderheid gekozen voor de verdediging van de Bolivariaanse revolutie. De overwinning van Maduro is opmerkelijk in het kader van de aanhoudende economische oorlog tegen Venezuela. Onder leiding van de regering Trump wordt het land al tijdenlang geteisterd door economische sancties en geheime operaties van de CIA.

madurojpg

De Amerikaanse regering probeert honger en economisch leed te creëren om om de Venezulaanse regering te destabiliseren en ten val te brengen.

De Amerikaanse regering gebruikt daarbij voedsel en medicijnen als wapen ter ondersteuning van de economische oorlog tegen het Zuid-Amerikaanse land.

Dit verwerpelijke beleid behoort tot de categorie misdaden tegen de menselijkheid.

Het gebruik van voedsel en medicijnen als een wapen van economische oorlog door de machtigste natie ter wereld moet niet alleen worden veroordeeld als een schending van het recht, maar ook als een schending van moraal, ethiek en basisnormen van menselijk fatsoen.
Trump, de CIA en de meeste media, waaronder de NOS, hebben dag en nacht gewerkt om de verkiezingen te delegitimiseren. Maar het Venezolaanse volk heeft opnieuw gesproken. Nu dreigt Trump wraak te nemen tegen de uitslag door de economische oorlog te laten escaleren, inclusief de dreiging geen Venezolaanse olie meer in te voeren.


De coalitie van militaire agressie tegen Iran

De terugtrekking van de Verenigde Staten uit de atoomdeal met Iran is een gevaarlijke stap in de richting van escalatie van de Amerikaanse vijandigheid jegens Iran en het oorlogszuchtige beleid in het Midden-Oosten.

Om zijn beleid kracht bij te zetten zei Trump "We zullen niet toestaan dat Amerikaanse steden met vernietiging worden bedreigd." Daarmee schenden de Verenigde Staten het Non-proliferatieverdrag van de Verenigde Naties die ook door de VS is ondertekend. Inmiddels zijn de Verenigde Staten begonnen aan een nucleair moderniseringsprogramma, met een geschatte kostprijs van 1,2 biljoen dollar.

Trump probeert Iran af te schilderen als een atoommacht, terwijl het land geen kernwapens heeft. Het grootste gevaar voor de mensheid is Washington onder leiding van een groep corrupte elementen, aangevoerd door Trump - een racistische, seksistische en onverdraagzame miljardair die zijn diepste wortels vindt in steun onder conservatief blanke Amerikanen.

De regeringen van de Verenigde Staten, Israël en Saoedi-Arabië werken samen in een coalitie die de weg vrijmaakt voor militaire agressie tegen Iran.

air2jpg

Verschillende Amerikaanse regeringen zeggen voor de internationale gemeenschap te spreken als zij zich richten op een regimewisseling in een onafhankelijk land. Daarmee wordt de schijn gewekt dat het beoogde land wordt geïsoleerd en veroordeeld door de wereld.

Het besluit van president Trump om zich terug te trekken uit de Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) stuit echter op verzet van verschillende landen. De eenzijdige opzegging van de overeenkomst door de VS is een breuk met het beleid uit het recente verleden om zo veel mogelijk internationale steun te vergaren voor het Amerikaanse buitenland beleid. Het huidige beleid beperkt zich tot een eenzijdige steun van Israël en de reactionaire Golfstaten. Zelfs Europese imperialistische machten hebben zich krachtig verzet tegen het recente beleid van Trump.

Sinds de Iraanse revolutie van 1979 hebben de Verenigde Staten niets anders willen bereiken dan de terugkeer van Iran naar zijn neokoloniale status. Trump belooft het Iraanse volk te helpen terug te keren naar "een Iran dat bloeide in vrede met zijn buren en de bewondering van de wereld kreeg." Het Iran waar Trump over spreekt, diende de Iraanse bodemschatten aan grote oliemaatschappijen. Verschillende facties van de heersende klasse in de VS kunnen meningsverschillen hebben over tactieken, maar ze willen allemaal dat Iran terugkeert naar de periode voor 1979 - een land dat toen feitelijk door Washington werd gerund via zijn stroman, de sjah.


Troepenopbouw NATO in Polen

De Amerikaanse regering voert de offensieve NATO politiek in Oost-Europa op.
Vorige week arriveerde het eerste transport van ruim 800 voertuigen in de haven van Antwerpen. Van daaruit gaat het verder naar het grensgebied tussen Polen en Rusland. De komende week zal de Amerikaanse regering nog eens 2500 voertuigen en 3000 militairen naar Polen sturen.

De troepenzending is het gevolg van het NATO beleid van president Trump. De president noemde tijdens zijn bezoek aan Polen het land een voorbeeld voor de andere NATO landen omdat Polen wel voldoet aan de militaire (financiële) verplichtingen van de NATO.

De marionettenpolitici in Washington gaan ondertussen onverminderd door met het insluiten van Rusland. Door deze volgzame politiek sturen zij rechtstreeks aan op een militaire confrontatie met Rusland en uiteindelijk de Derde Wereldoorlog.

NATOpng

Met name de houding van president Porosjenko van de Oekraïne is verontrustend. In een overleg met NATO secretaris-generaal Jens Stoltenberg blijft hij keer op keer aandringen op een spoedig lidmaatschap van Oekraïne van de NATO.

De offensieve NATO politiek is sinds de ontbinding van de Sovjet-Unie onverminderd voortgezet. Het zou voor de hand hebben gelegen dat na het opheffen van het Warschau Pact ook de NATO zou zijn opgeheven. Het offensieve spel tegen Rusland is echter in hevige mate voortgezet. Inmiddels is een groot deel van Rusland door de NATO ingesloten. De economische belangen van grote ondernemingen, zoals Lockheed Martin en BAE hebben er alle belang bij dat de militaire druk op Rusland wordt opgevoerd.

De NATO politiek beperkt zich niet alleen tot Rusland. Ook andere landen worden direct of indirect aangevallen of bedreigd door de VS, vaak in combinatie met een of meer NATO bondgenoten. De toegenomen defensie-uitgaven komen rechtstreeks terecht bij de “mass-killing industries” , waarvan de meeste zijn gevestigd in de VS. Veel Amerikaanse miljardairs hebben flink geïnvesteerd in deze bedrijven.

De zogenaamde economische groei in het Westen is voor het grootste deel te danken aan de aanschaf van gevechtsvliegtuigen en ander militair materieel. Deze voorgespiegelde economische groei heeft een enorme keerzijde, namelijk het platbombarderen en vermoorden van talloze mensen.